Impactul economiei digitale asupra tinerilor

Autor: Bianca Petre (INACO) Sinteza raportului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – tendințe actuale de angajare a tinerilor și direcții de acțiune viitoare În anul 2015, Summit-ul Organizației Națiunilor Unite a găzduit adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă – un angajament de natură universală cu impact socio-economic și asupra mediului înconjurător. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă încurajează acțiunea globală pentru combaterea disparităților, a inegalităților și a sărăciei extreme. În ceea ce privește ocuparea productivă și […]

Citește articol