Skip to content

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficient

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Componenta 1: CP2/2017 (POCA/111/1/1) – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiect: „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”

Solicitant: ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE

Cod proiect: Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188

 

Nr. 67/25 SEPTEMBRIE 2018

 

ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, în calitate de beneficiar a început la data de 03.07.2018 implementarea proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă“, (Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, conform contractului de finanțare nr.: 166/03.07.2018.

În acest context, ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE selectează 90 de persoane ca membrii ai grupului țintă și 16 rezerve* (cel puțin 2 persoane în plus pentru fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare), iar cei interesați să participe la implementarea activităților specifice proiectului sunt ivitați să își depună candidaturile până cel târziu în data de 28 septembrie 2018, potrivit Calendarului estimativ al activității de selecție grup țintă indicat în continuare și Metodologiei de selecție și recrutare GT (disponibilă integral pe site-ul proiectului la Secțiunea Grup Țintă).

Toți cei 90 de membrii ai GT-ului vor beneficia de servicii de informare și vor participa la procesul consultărilor publice privind Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 organizate sub forma a 8 workshopuri tematice organizate în cadrul proiectului.

Din cei cei 90 de membrii ai GT-ului se va determina participarea unui număr de 48 persoane la sesiunile de instruire în domeniul politicilor publice, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, RCS (responsabilitate socială), astfel: 32 reprezentanți ai ONG-urilor și 16 reprezentanti ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Sesiunile de instruire se vor derula in 3 etape, pe tematici (politici publice, bugete locale si teme orizontale) și se vor sustine in cele 8 regiuni in aceleași localitati ca si workshopurile de informare: Piatra Neamt, Braila, Calarasi, Craiova, Timisoara, Cluj, Alba-Iulia si Bucuresti-Ilfov.

O prima etapa va presupune instruirea participantilor cu privire la politici publice, iar acest modul se va derula pe durata unei zile, timp de 8h.

A doua etapa a sesiunii de instruire va face referire la modul de construire a bugetelor locale si importanta acestora in procesul de imbunatatire a Strategiilor de Dezvoltare Locala. Acest modul se va derula pe durata unei zile, timp de 8h.

A treia etapa a sesiunii de instruire va avea urmatoarele module: Egalitate de sanse 2h/sesiune; Dezvoltarea durabila 2h/sesiune; RSC 2h/sesiune; Procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice 2h/sesiune.

Fiecare cursant va beneficia in medie de 24 de ore de pregatire/persoana in urma carora va dobandi urmatoarele abilitati si cunostinte: evaluarea problemelor din domeniul competitivitatii economice locale si propunerea de solutii. Se vor asigura sevicii de catering (coffee break si pranz) vor fi asigurate servicii de transport acolo unde este cazul si vor fi inchiriate locatii de sustinere a sesiunilor de instruire.

Orarul pentru fiecare grupa va fi stabilit in functie de programul participantilor, iar detaliile organizatorice vor fi transmise prin contactarea periodică a cursanţilor şi vor fi deasemenea postate pe pagina web a proiectului.

Din cei 48 participanți la sesiunile de instruire se va determina participarea activă a unui număr de 16 membri la campania de advocacy derulată în cadrul proiectului. În această manieră, aceștia își vor dezvolta abilitățile profesionale pentru influențarea deciziilor publice și vor contribui implicit la creșterea capacității institutiilor din care provin să propună politici alternative publice.

Calendarul estimativ al activității de selecție grup țintă:

  • Lansarea activității de depunere a dosarelor de înscriere – începând cu data de 14.09.2018
  • Depunerea dosarelor de înscriere – până la data de 28.09.2018
  • Evaluarea dosarelor depuse – 01.10.2018
  • Publicare listă intermediară dosare selectate – 02.10.2018
  • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 03.10.2018
  • Publicare listă finală dosare selectate – 04.10.2018
  • Reluarea procedurii – (în caz de necesitate) de fiecare dată când survine o situație de abandon multiplu în rândurile membrilor GT, care să pună în dificultate buna desfășurare a proiectului.

GT-ul provine din toate cele 8 regiuni ale țării, aceștia fiind fie nominalizați de o organizație nonguvernamentală și sindicală/patronală, indiferent de nivelul la care aceștia activează, respectiv să fie reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice – personal de conducere și de execuție.

Grupul țintă va fi selectat, pe baza principiului “primul venit, primul servit”, cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și gen, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dosarele cu documentele specifice potrivit Metodologiei de recrutare și selecție a Grupului Țintă se pot transmite:

  • fie prin poștă, la sediul de implementare al proiectului situat în Str. Hristo Botev, nr. 26, ap. 1, sector 3, cod poştal 030237, Bucureşti, România
  • fie scanate prin e-mail, la adresa: poca1.1@gmail.com

 

Experți gestionare grup țintă:

Anca Tamaș, telefon: 0744427049 – Regiunea de dezvoltare NORD – VEST (Cluj*) si CENTRU (Alba-Iulia*)

Cristian Anton, telefon: 0748299563 – Regiunea de dezvoltare SUD Muntenia (Calarasi*) si Bucuresti-Ilfov

Ramona-Cristina Rădulescu, telefon: 0737379796 – Regiunea de dezvoltare SUD – VEST Oltenia (Craiova*) si VEST (Timisoara*)

Lucian Chițulescu, telefon: 0734232161 – Regiunea de dezvoltare NORD – EST (Piatra Neamț*) si SUD – EST (Brăila*)

*Activitățile specifice la care vor participa membrii GT sunt reprezentante atât de sesiunile de informare prin workshop-uri, cât și de sesiunile de instruire care se vor susține, la nivel național în toate cele 8 regiuni în următoarele localități: Piatra Neamț, Brăila, Călărași, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia și București-Ilfov.

Adresa de e-mail la care experții gestionare grup țintă pot fi contactați: proiect.poca1.1@gmail.com

Site de prezentare proiect: www.inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat implementării proiectului nostru în sprijinul dezvoltării locale competitive.

Manager de proiect,

Andreea Maria-Paul