Skip to content

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă

Beneficiar: Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate

Perioada de desfășurare: 03.07.2018 – 03.09.2019

Valoarea totală: 905.748,35 lei

Asistență financiară nerambursabilă: 887.633,37 lei

Cofinanțare prin contribuție proprie: 18.114,98 lei

Obiectiv general:

Dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni.

Descriere:

Proiectul “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, cod proiect 113188.

Proiectul INACO este, așa cum îl descrie și titlul, o acțiune complexă a comunității de experți membri și colaboratori ai INACO prin care se dorește îmbunătățirea politicilor, sistemelor și standardelor din administrația locală, cu accent pe elaborarea bugetelor publice, pentru creșterea competitivității activității administrațiilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Originalitatea demersului INACO – Inițiativa pentru competitivitate constă în accentul pus pe interactivitate, pe modul participativ în care grupul-țintă – reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor, ONG-urilor, împreună cu personal din autoritățile și instituțiile publice locale vor lua parte activ la sesiuni de workshopuri și de training și vor face propuneri pentru optimizarea proceselor decizionale din domeniul economic la nivel local.

Obiectivul general al proiectului INACO este unic și pentru că încearcă să optimizeze competitivitatea comunităților locale propunând o structură care va funcționa ca o platformă de formulare de alternative la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Abordarea aceasta vrea să îmbunătățească printr-un proces interactiv situația de la nivel local – gradul redus de competitivitate al administrațiilor publice locale și al partenerilor sociali locali în a putea promova alternative care să îmbunătățească Strategia Națională pentru Competitivitate și lipsa instrumentelor necesare cu care acești actanți locali ar putea lua parte la procesul decizional economic.

În prima parte a proiectului va fi elaborată de către experții INACO metodologia de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice și a modului în care se aplică acestea sectorial. Vor fi stabilite criteriile și instrumentele de evaluare precum și procedurile de realizare a metodologiei, care va sta la baza unei analize cost-eficiență și va stabili structura raportului de evaluare și datele necesare realizării acestuia.

Apoi, INACO va elabora raportul de evaluare a politicilor din domeniul competitivității economice – anume analizarea în detaliu a reglementărilor din domeniul bugetelor locale și a strategiilor de dezvoltare locală. În urma culegerii datelor din cele 8 regiuni de implementare prin chestionarea factorilor interesați și în urma aplicării metodologiei, va fi structurat raportul de evaluare a politicilor publice din domeniul competitivității economice la nivel local. Acest raport va reprezenta punctul de plecare pentru realizarea unei analize cost-eficiență și a unui set de indicatori de monitorizare cu privire la propunerile alternative la politicile publice. Raportul va urmări estimarea beneficiilor nete în plan social, cuantificarea costurilor și beneficiilor, interacțiunea cu alte programe guvernamentale, identificarea consecințelor unor soluții de politici publice.

În etapele interactive, participative ale proiectului, vor fi organizate 8 workshopuri regionale tematice (câte un workshop/regiune) în următoarele orașe: Piatra Neamț, Brăila, Călărași, Craiova, Timișoara, Cluj, Alba-Iulia și București-Ilfov. Într-o primă fază va fi constituită o bază de date cu membrii ONG-urilor cointeresate, cu reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor identificate în cele 8 regiuni precum și cu personal din autoritățile și instituțiile publice. Un workshop se va derula pe parcursul unei zile și va avea durata de 6 ore. Se estimează ca la fiecare workshop să participe un număr de aproximativ 11 persoane din totalul grupului-țintă cuantificat, astfel: 42 de reprezentanți din autoritățile și instituțiile publice, 32 reprezentanți ai ONG-urilor, 16 reprezentanți ai partenerilor sociali. Scopul workshopurilor va fi acela de a evidenția punctele de vedere ale participanților cu privire la Strategia de Competitivitate Economică 2014-2020, de a colecta opinii cu privire la problemele generate de forma actuală a strategiei, dar și de a identifica soluții de eficientizare a acesteia.

Dintre cei 90 de participanți la workshopuri vor fi recrutați un număr de 48 de participanți care vor fi incluși în sesiunile de instruire organizate în cadrul proiectului. Se va urmări ca dintre cele 48 de persoane, 32 persoane să fie reprezentanți ai ONG-urilor, iar 16 să fie reprezentanți ai partenerilor sociali. Sesiunile de instruire vor fi organizate în 3 etape, pe politici publice, bugete locale și teme orizontale. Scopul sesiunilor de instruire va fi acela de a învăța și evalua practicile de implementare a politicilor de competitivitate economică pentru a putea propune alternative viabile la acestea. Sesiunile de instruire vor fi susținute în aceleași 8 localități amintite.

O primă etapă va presupune instruirea participanților cu privire la politicile publice – 1 modul – cu durata de 8 ore. A doua etapă a sesiunii de instruire va face referire la modul de construire a bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a strategiilor de dezvoltare locală, tot pe durata a 8 ore. A treia etapă a sesiunii de instruire va avea următoarele module: – Egalitate de șanse – 2 ore/sesiune – Dezvoltarea durabilă – 2 ore/sesiune – Responsabilitate Socială – 2 ore/sesiune – Procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice – 2 ore/sesiune. Workshop-urile și modulele de pregătire vor fi susținute de experți membri sau colaboratori ai INACO din cadrul proiectului.

Aceste programe de instruire se doresc a fi de tipul trainer-to-trainer, asigurându-se astfel caracterul inovator, generator de soluții personale alternative la problemele locale. În plus, participanții la cursuri vor deveni la rândul lor multiplicatori de informație și traineri pentru alte grupuri interesate. La finalul proiectului, va fi creată și o structură de grupuri de inițiativă locală în cadrul a minimum 20 de comisii de dialog social de la nivelul prefecturilor și primăriilor care vor primi informații sub formă de newslettere periodice cu privire la importanța strategiilor de dezvoltare locală viabile și sustenabile, la modificările propuse în cadrul proiectului referitoare la Strategia de competitivitate 2014-2020.

Rezultate vizate: de proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”:

– Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern

– Elaborarea de instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente în domeniul competitivității economice (o metodologie de evaluare a setului de politici publice în domeniul competitivității economice și un raport de evaluare a politicilor publice în domeniul competitivității economice, în mod specific pentru bugetele locale)

– Membrii ONG-urilor și partenerii sociali vor fi informați cu privire la politicile publice în domeniul competitivității economice (32 reprezentanți ONG-uri și 16 reprezentanți parteneri sociali, 42 reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice) în cadrul celor 8 workshopuri de prezentare regionale

– Membrii ONG-urilor şi partenerii sociali (32 reprezentanti ONG-uri și 16 reprezentanti parteneri sociali) vor fi instruiţi în domeniile următoare : parcursul formulării unei politici publice, bugete locale, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială

– Generarea de propuneri alternative la politicile publice venite din partea cetățenilor

– O politică publică alternativă în domeniul competitivității economice

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

Manager de proiect: Andreea Paul                             Expert comunicare: Bogdan Dumitrescu

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate                   INACO – Inițiativa pentru Competitivitate

tel.  0722637140                                                        tel. 075152797

mail: andreea.paul@inaco.ro                                     mail: office@inaco.ro