Skip to content

despre noi.

Suntem o comunitate non-profit de manageri, consultanți, analiști, experți în domeniul economic, conectată la rețeaua de specialiști în economia de stat și privată din România.

INACO:

Reprezintă o NECESITATE pentru România, o componentă a Guvernanței economice – care îmbină activitatea instituțiilor de stat cu cele neguvernamentale din domeniul economic.

Propune EXCELENȚA ca reper generator de competitivitate la nivel național, sectorial economic și în întreg mediul de afaceri.

Promovează o DINAMICĂ ECHILIBRATĂ în abordarea competitivității economice – prin raportarea permanentă atât la capacitățile și realizările interne economice ale unei firme sau sector economic, cât și la conectarea prin analiză specifică a întregii piețe economice naționale și internaționale.

Dorește să funcționeze ca un GENERATOR DE SOLUȚII atât pentru business-ul propriu-zis, cât și pentru reglementarea legislativă a unui mediu de afaceri competitiv.

Vrea să folosească atuurile CERCETĂRII, ANALIZEI economice în creșterea nivelului de competitivitate al firmelor, sectoarelor economice, a regiunilor și a întregii țări în context european și internațional.

Vrea să inducă ENERGIE și ENTUZIASM în cenușiul vieții economice românești unui mediu de afaceri și decizional public puțin obișnuit cu raportarea la competitivitate – care poate astfel realiza ce avantaje competitive are în România.

Vrea să structureze un MODEL de construcție a unei economii competitive – pornind de la micile afaceri care trebuie ajutate financiar și fiscal să supraviețuiască și apoi să aibă succes până la legile anti-trust care să reglementeze existența concurențială a marilor firme.

Stimulează CREATIVITATEA în afaceri prin abordări curajoase și inovatoare în business, prin folosirea de pârghii economice noi în diferitele sectoare de activitate, prin propunerea unor legi care pot stimula diferitele domenii economice.

Încearcă să fie o INTERFAȚĂ multifuncțională între mediul de afaceri și instituțiile statului din România, între mediul de afaceri și instituțiile statului român și corespondentele lor internaționale.

Propune o structură de pregătire, O ȘCOALĂ pentru tinerii antreprenori, pentru voluntariat, pentru competitivitatea tinerilor, care să se folosească de atuurile care le pot da un grad semnificativ de competitivitate între ceilalți oameni de afaceri sau pot oferi avantaje competitive afacerii și carierei lor.

Susține necesitatea înființării Consiliului Național pentru Competitivitate, o instituție fundamentală pentru statul român, care în alte țări funcționează cu rezultate deosebite în progresul economic național.
Exemple:

Statutul INACO.

Scopul si obiectul de activitate al INACO

Obiectivele de activitate ale INACO sunt:


– Crearea unui mecanism neguvernamental viabil și eficient, apolitic, autonom și independent de instituțiile publice, cu grupuri de specialiști și rețele de experți în vederea monitorizării și creșterii gradului de competitivitate al României
– Sprijinirea inițiativelor publice și private care au ca scop creșterea performanței economice românești   
– Creșterea calității politicilor economice şi sociale din România   
– Inițierea și eficientizarea dezbaterilor publice pro-investiții, pro-business, pro-eficiență în scopul creșterii competitivităţii naţionale.   
– Analiza dinamicii competitivității românești în context european și global.   
– Eficientizarea politicilor generale cu impact asupra antreprenoriatului, investițiilor și a competitivităţii economiei naţionale, asupra comunităților locale și regionale, elaborate de către Parlament, Guvern sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, naționale sau internaționale, şi formularea de opinii și recomandări pe marginea acestora.   
– Elaborarea de  rapoarte privind evoluţia indicatorilor de competitivitate, investigațiilor de profil și generarea de concluzii pentru elaborarea şi implementarea politicilor economice de creştere şi dezvoltare.   
– Monitorizarea eficienţei şi eficacității programelor şi proiectelor naţionale, regionale sau locale privind creşterea competitivităţii economice şi sociale și informarea în cauză a Președinției, Guvernului și Parlamentului.   
– Generarea de analize și recomandări cu privire la proiectele bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale, ale bugetelor locale, cu impact asupra competitivității.   
– Monitorizarea modului în care se asigură respectarea și luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, ghidurilor emise în domeniul competitivității, adoptate la nivelul Uniunii Europene, și contribuirea la formularea opiniei și propunerilor României cu privire la definirea strategiilor europene în domeniu.   
– Formularea de propuneri de îmbunătățire a legislaţiei economice şi sociale din domenii care urmăresc creșterea competitivității naționale, inclusiv din domeniul învăţământului şi cercetării, pentru poziționarea optimă a României ca forță economică pe harta globală a competitivității.   
– Evaluarea ex-ante și ex-post a impactului politicilor economice şi sociale lansate în dezbatere publică sau adoptate.   
– Analizarea competitivității sectoarelor de activitate care au o contribuţie semnificativă la formarea produsului intern brut.   
– Înaintarea unor propuneri pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate.   
– Propunerea unor politici specifice pentru stimularea unor sectoare care au sau pot avea avantaje competitive.   
– Dezvoltarea ICOTI – Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor, cu programe specifice de voluntari, internship și burse de profil.   
– Formularea de opinii cu privire la programele naţionale și locale de investiţii și de analize cu privire la eficienţa, eficacitatea, transparența şi oportunitatea realizării acestora, indiferent de sursa lor de finanțare, publică sau privată, naţională sau externă, sau dacă sunt realizate în parteneriat public-privat.   
– Colaborarea cu instituţii publice, private, patronate, sindicate, alte instituții neguvernamentale, naționale și internaționale; colaborarea cu Comisia Europeană, precum și cu alte instituții europene sau internaționale, cu organisme echivalente din alte state membre dedicate consolidării competitivității.   
– Elaborarea de proiecte, planuri și strategii de creștere a competitivității agenților economici și a administrațiilor locale.   
– Promovarea reușitelor economice românești, a cazurilor de succes și premierea lor.   
– Crearea unui forum activ de dezbateri dedicat competitivității.

despre competitivitate.

Astăzi, competitivitatea este catalizatorul performanţei, motorul care dă energia vieții economice.
Indiferent de crizele de moment, competitivitatea stimulează statele, sectoarele economice, mediul de afaceri să genereze oaze de idei novatoare, creatoare de valoare adăugată sigură.

Parabola prăfuită cu pădurea care nu se vede din cauza copacilor se aplică perfect pentru competitivitate.

Începi o afacere, știi multe despre zona ta de activitate, despre „desișul” din pădure în care se află domeniul de activitate al firmei. Dar nu ai o imagine clară despre întreg, despre toată pădurea, despre ce noutăți apar în domeniul tău de acțiune, despre ce se întâmplă pe plan mondial în business-ul tău.
Oricând poți fi scos de pe piață de o altă entitate din aria ta de acțiune – o firmă, un consorțiu – care „știe mai bine pe ce lume se află”, care are harta pădurii.  Dacă nu ești scos din afaceri într-un asemenea context, cel  puțin nu poți să treci peste un anumit nivel „local” de dezvoltare al afacerii tale. Ceea ce este frustrant – ar trebui ca potențialitatea a ceea ce întreprinzi să fie maximă, să ai de la început un nivel de competitivitate potențial ne-limitat de limitările de cunoaștere a pieței și competiției.


Competitivitatea este întotdeauna un raport.

Un raport între ce poate face întreprinderea ta și ce pot face alții care acționează în același domeniu. Raportul acesta este viabil atunci când este rezultat dintr-o permanentă atenție acordată acțiunilor economice care se petrec în jurul ideii tale de afacere.


Există un echilibru dinamic și viu al analizei interne a activității economice a business-ului tău – cheltuieli, venituri, investiții etc. în raport cu analiza activității competiției.

O analiză pur internă te poate aduce în pragul falimentului – atunci când mergi fără să știi în domeniul tău de activitate în direcții nerentabile la care alții au renunțat demult. Doar „a sta cu ochii” pe ceilalți te poate face să scapi din mâini producția și vânzările, sau să suferi de o „depresie” de genul – “Nu am nici o șansă să ajung la un asemenea nivel…”


„Ce competitivitate să am eu cu doar un chioșc de covrigi în stradă?”

Greșit. Gradul minim de competitivitate al unei afaceri mici este desemnat de legislația specifică fiecăreia – nu poți deschide un chioșc care nu are dotări „competitive” – aparate, angajați etc., care să asigure un minimum legal de igienă și confort. De aici în sus începe povestea supraviețuirii și a succesului unei afaceri.
Viziunea competitivă chiar și pentru cele mai mici afaceri este (și) în sarcina specialiștilor în macroeconomie care trebuie să genereze standarde ridicate bazate pe legislație stimulativă, finanțări, scutiri de taxe etc. pornind de la analizarea nevoilor micilor afaceri din cele mai diferite domenii.


Scara competitivității începe cu susținerea micilor afaceri de către administrații care colaborează cu antreprenorii în interesul comunității și se termină cu supravegherea anti-trust, care permite conviețuirea concurențială la nivelul internațional al marilor corporații.

Între cele două extreme, se desfășoară viața febrilă a pieței economice.


Competitivitatea înseamnă creativitate. România a trecut prin etape istorice în care a reușit să fie „altfel” decât alții.

Cel mai bun exemplu este domeniul IT. Patroni ai firmelor de cablu locale au instalat cablu optic în toată țara, dincolo și dincoace de orice fel de politică economică a statului. Când marii operatori de cablu au venit și au cumpărat firmele locale, s-au văzut în imposibilitatea de a cere prețuri mari pentru ceva ce devenise un fapt banal – Internetul de mare viteză. Așa românii au la dispoziția lor rețele excelente de Net. Așa suntem în topul mondial al firmelor IT.


Competitivitatea înseamnă excelență.

Analiză, cercetare, inovare de vârf. Nu se poate altfel. În Japonia primul ministru apare în Parlament să ceară fonduri pentru ca țara să rămână lider în electronică. Statele Unite, China, Germania, fac proiecții pe zeci de ani în viitor pentru păstrarea avansului tehnologic și economic. Ce rol poate face România în acest context? Investiția în inteligență ne poate da o șansă. Învățământ și cercetare. Păstrarea talentelor în țară cu orice sacrificiu. Coordonarea inteligentă de către profesioniști capabili a sectoarelor economice. O politică economică a excelenței, bazată pe afaceri de excelență.


Competitivitatea considerată ca un reper fundamental poate schimba fața cenușie și atomizată a afacerilor din România.

Este nevoie de energie și entuziasm care să schimbe mersul lucrurilor. Mii de antreprenori acționează perfect autonom în România în acest moment sub presiunea unor legi aberante, găsind cu mare greutate finanțare sau angajați capabili pentru business-ul lor.
O asemenea manieră de sub-praviețuire economică trebuie să fie schimbată. Legiuitorii, ministerele, administratorii locali – ceea ce numim impropriu „Stat” , trebuie să ajute antreprenorii să „ridice capul” din problemele lor zilnice și acute și să privească în perspectivă rolul lor în context local, regional, național, european.
Aceasta este în fapt economia națională: Conlucrarea în scopul creșterii competitivității a Statului cu oamenii de afaceri.