ANUNȚ privind selecția de experți în cadrul proiectului “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă

Data: 06/07/2018 Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate implementează proiectul “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” (Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Obiectivul Specific […]

Citește articol