OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Produsele si serviciile bancare oferite de CEC Bank clientilor IMM

Gama de produse de finantare pentru clientii persoane juridice a CEC este: credite pentru investitii, linii de credit, credite pentru stocuri, pentru finantarea activitatii curente (inclusiv factoring), plafoane pentru deschiderea si derularea acreditivelor (import si export), credite pentru activitatea de leasing, scrisori de garantie bancara, produse de creditare dezvoltate in baza unor programe guvernamentale (Programul START/Programul SRL-D), produse de creditare cu finantare externa (Credit de investitii BEI/Linia pentru capital de lucru BEI, Credit de investitii acordat in cadrul Programului Romano-Elvetian), Credite pentru accesare de Fonduri Europene post aderare.

Principalele produsele si serviciile bancare CEC Bank dedicate clientilor IMM:

1.    Creditul pentru investitii

Creditul pentru investitii prezinta urmatoarele avantaje, precum modalitate de rambursare si garantii flexibile, solutionare rapida a cererii de credit, vizualizarea situatiei financiare utilizand serviciile de Internet-Banking asigurate de Banca.

Creditul se poate acorda pentru realizarea de noi obiective si/sau capacitati de productie, pentru finalizarea lucrarilor de investitii ce privesc obiective si/sau capacitati de productie a caror realizare a fost inceputa, pentru dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente/ achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipamente/ achizitionarea de cladiri, constructii, unitati de productie etc/refinantarea unor credite de investitii contractate la alte societati de finantare cat si refinantarea creditelor de investitii acordate de parteneri de afaceri in baza unor contracte/alte achizitii, servicii si lucrari de natura investitiilor, etc.
Valoarea creditului este de maximum 85% din valoarea totala a investitiei, iar contributia proprie de minimum 15% din valoarea totala a investitiei.
Creditul se acorda pe maximum 10 ani (15 ani, in cadrul Campaniei promotionale aferenta creditelor de investitii desfasurata in perioada 15.07.2016 – 30.06.201), cu posibilitatea de  a opta pentru o perioada de gratie de maximum 12 luni, iar Banca poate accepta orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca (ipoteci imobiliare, gaj asupra titlurilor negociabile, ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, ipoteca mobiliara prin constituirea unui cash colateral, ipoteca mobiliara asupra creantei, fideiusiune, scrisoare de garantie bancara, scrisoare de garantie emisa de un Fond de Garantare agreat de Banca, etc.).

DETALII

 

Campanie promotionala aferenta creditelor de investitii

CEC Bank desfasoara in perioada 15.07.2016 – 30.06.2017 o campanie promotionala la creditele de investitii in lei destinate persoanelor juridice. Aceasta campanie vizeaza Creditul pentru investitii, Linia de credite pentru investitii, Creditele dedicate finantarii proiectelor de investitii prin Fonduri Europene, precum si Creditele de investitii din surse atrase de la Banca Europeana de Investitii (BEI) si Credite pentru achizitie de teren pentru productia agricola. Produsele incluse in campania promotionala beneficiaza de urmatoarele beneficii suplimentare:
·         reducerea marjelor de dobanda – dobanzi incepand cu 3,10%;
·         eliminarea comisionului de analiza pentru solicitarile de refinantare aferente produselor din cadrul campaniei;
·         extinderea perioadei de creditare pana la 15 ani, pentru unele produse din campanie;
·      includerea in soldul creditelor a comisioanelor de refinantare, in cazul refinantarii creditelor de investitii aflate in derulare la alte banci, pentru unele produse din campanie.

 

2.    Descoperitul de cont pe card Business pentru clienti PJ

Acest produs este destinat finantarii nevoilor curente temporare, cu reinnoire in functie de rulajul creditor si se poate acorda persoanelor juridice care indeplinesc conditiile generale de creditare, respectiv clientii mari (corporatii), intreprinderi mici si mijlocii (IMM) care au cifra de afaceri minima de 250.000 lei conform ultimelor situatii financiare anuale incheiate si depuse, cat si clientilor tip PFA, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si producatori agricoli individuali.
Limita minima credit este de 5.000 lei, iar limita maxima de 80.000 lei pentru clientii noi sau care inregistreaza deja expunere la Banca de pana la 6 luni, inclusiv, si maxim pana la 200.000 lei pentru clientii care inregistreaza deja expunere la Banca mai mare de 6 luni, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri anuala (conform ultimului bilant depus si inregistrat).
Perioada de creditare este de 24 luni cu posibilitate de prelungire, iar rulajul minim creditor este de  10% din valoarea utilizata la finalul lunii anterioare.

DETALII

 

3.    Linia de Credit

Linia de Credit se acorda pentru satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru, inclusiv pentru refinantarea unor linii de credit contractate la alte societati de finantare, in functie de necesarul de capital de lucru al firmei, cu ciclul financiar al acesteia si cu ciclul de productie, precum si cu capacitatea sa de rambursare. Perioada de creditare este de maximum 24 luni, cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de maxim 24 luni fiecare, pentru clientii care indeplinesc anumite criterii in urma analizei economico-financiare efectuate de Banca.

DETALII

 

4.    Creditul Special pentru finantarea activitatii curente

Acest produs se acorda pentru finantarea cheltuielilor curente aferente activitatii firmei, conform obiectului de activitate declarat, precum si refinantarea unor credite pentru activitatea curenta contractate la alte societati de finantare. Astfel, se pot finanta cheltuieli privind aprovizionarea – productia – desfacerea; cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii; cheltuieli privind constituirea – prelucrarea – valorificarea stocurilor sau plata taxelor si impozitelor curente, a TVA-ului curent, etc.
Creditul se acorda pe o perioada de maximum 36 luni cu o perioada de gratie de maximum 12 luni, iar valoarea creditului se stabileste si va fi corelata cu necesarul de capital de lucru al firmei, cu ciclul financiar al acesteia si cu capacitatea sa de rambursare. Produsul prezinta mai multe avantaje respective: clientilor nu li se solicita contributie proprie,  scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale in functie de specificul activitatii fiecarui client, garantii flexibile si dobanzi competitive.

DETALII

 

5.    Creditul de investitii pentru IMM-uri acordat in cadrul Programului Romano-Elvetian

Acest produs se acorda pentru realizarea de investitii in vederea dezvoltarii afacerilor IMM-urilor, sumele fiind utilizate pentru efectuarea cheltuielilor in conformitate cu planul de investitii, respectiv pentru achizitionarea de active fixe corporale (terenuri legate de realizarea investitiei, cladiri, echipamente, IT etc.) si necorporale (patente, marci inregistrate etc.) in conditiile Programului.
Conventia de colaborare, incheiata in ianuarie 2014 intre CEC Bank si Agentia Executiva pentru derularea Programului Romano-Elvetian pentru IMM-uri, are ca scop sustinerea prin credite de investitii a beneficiarilor IMM-uri eligibili, fondurile programului fiind asigurate in proportie de 70% din contributia elvetiana si 30% din fonduri CEC Bank. Domeniile de activitate eligibile, finantabile in cadrul programului sunt productia, serviciile medicale, turismul, comercializarea sistemelor/echipamentelor specifice economisirii de energie si a celor care utilizeaza resurse regenerabile pentru eficientizarea propriei activitati, sectoarelor IT&C si transporturi.
Finantarile se acorda cu o rata a dobanzii ROBOR 6M + 1 p.p. si un singur comision de administrare de 0,50% din valoarea creditului, perceput la utilizarea acestuia, iar valoarea creditului este de maximum 549.240 LEI pentru creditele acordate in baza plafonului initial de 19.890.000 CHF si maxim 639.840 LEI pentru creditele acordate in cadrul plafonului suplimentar de 4.500.000 CHF, dupa epuizarea plafonului initial.
Contributia proprie solicitata clientului este de minimum 15% din valoarea proiectului, iar perioada de creditare de maximum 60 de luni, cu posibilitatea de a opta pentru o perioada de gratie de maximum 12 luni.

DETALII

 

6.    Creditul pentru achitarea datoriilor la bugetul stat

Acest produs se acorda pe maximum 60 luni pentru finantarea datoriilor la bugetul consolidat (plata obligatiilor bugetare restante) determinate in baza Certificatului Fiscal. Valoarea creditului este determinata de valoarea totala a obligatiilor restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, conform certificatului de atestare fiscala, dar nu poate depasi 50% din cifra de afaceri a ultimului bilant anual incheiat.

DETALII

 

7.    Creditul de investitii BEI pentru IMM

Acest produs se acorda pentru finantarea proiectelor finantarea proiectelor de investitii conform codurilor CAEN eligibile, refinantarea creditelor  acordate de catre CEC Bank cu maxim 6 luni anterior transmiterii catre BEI a Listei de Alocare. Se pot finanta din surse BEI si credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.
Valoarea creditului o reprezinta costul eligibil al proiectului de investitii, dar fara ca valoarea creditului sa depaseasca suma de 12,5 milioane euro sau echivalent lei, iar perioada de creditare este minimum 2 ani – maximum 12 ani, fara ca termenul de creditare sa depaseasca durata de viata economica si tehnica a proiectului. Principalele avantaje sunt urmatoarele:
·         obtinerea unei finantari in valuta/lei pe termen mediu si lung in conditii de dobanda avantajoasa si garantii flexibile;
·         solutionare rapida a cererii de credit si asistenta pentru identificarea celei mai potrivite solutii de finantare;
·         se accepta si finantarea start-up-urilor, iar rambursarea creditului la scadente care pot fi stabilite, de comun acord cu beneficiarul, in functie de specificul activitatii sale: lunar, trimestrial sau semestrial;
·         posibilitatea utilizarii creditului pentru finantarea proiectelor de accesare fonduri europene
·         acordarea gratuita de informatii specifice managementului fondurilor europene post-aderare;
·         constituirea garantiilor se poate efectua progresiv, pe masura efectuarii tragerilor din credit;
·         posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking asigurat de Banca.

DETALII

 

8.    Produse de creditare dedicate finantarii propiectelor cu Fonduri Europene

Incepand din anul 2007, CEC Bank s-a implicat in sustinerea politicilor si programelor europene si a finantat si continua sa finanteze proiectele eligibile destinate dezvoltarii industriei, agriculturii si infrastructurii rurale, reabilitarii infrastructurii urbane, reabilitarii retelelor de apa si canalizare, dezvoltarii resurselor umane, turism etc. CEC Bank sustine proiectelor cu finantare europeana si pentru noua perioada de programare, respectiv 2014-2020.
In acest scop, CEC ofera produse dedicate pentru accesarea de credite pentru Fonduri Europene post-aderare (Credite de investitii / Linii de credit pentru investitii / Credite punte / Scrisori de Garantie Bancara pentru pre-finantare).Personalul CEC Bank are expertiza in structurarea finantarii bancare pentru proiecte cu fonduri europene nerambursabile precum si în acordarea de consiliere in toate etapele de dezvoltare a proiectelor.

DETALII

 

In completarea produselor de finantare, clientii au acces si produse si servicii aferente activitatii tranzactionale: carduri business, cont curent, servicii dedicate, care asigura un plus de accesibilitate si siguranta in gestionarea disponibilitatilor banesti. Mai mult, punem la dispozitia clientilor Pachetul Operational “IMM 150 de ani” (continand cont curent, cont de card MasterCard Business, serviciul Internet Banking CEConline si Serviciul Info SMS), prin care acestia beneficiaza de economii de timp si bani, dispunand de o administrare facila si in conditii de cost competitive a resurselor financiare aferente derularii afacerii.

9.    Serviciul Internet Banking

Serviciul ofera accesul la conturile companiei, 7 zile din 7, 24 ore din 24 si costuri reduse cu 50% decat la ghiseele bancii la operatiunile efectuate prin acest serviciu (plati intra si interbancare, in lei si valuta, schimb valutar, constituire si lichidare depozite, programare ordine de plata periodice etc).

10.  Serviciul Info SMS

Serviciul permite primirea de mesaje despre tranzactiile efectuate cu cardul de debit MasterCard Business (suma utilizata, data, ora, locatia), soldul disponibil si orice alte operatiuni de plati si incasari din contul atasat cardului. Clientul poate alege sa primeasca mesaj dupa fiecare tranzactie realizata din contul de card sau numai in cazul tranzactiilor de incasari si plati care depasesc o anumita valoare.


In unitatile CEC Bank, clientii sunt consiliati de catre personalul specializat si astfel au acces la toate informatiile necesare atat in vederea intocmirii dosarului de credit pentru obtinerea finantarii, cat si cu privire la criteriile de eligibilitate ce trebuie indeplinite, garantiile necesare a se constitui, etc. In cadrul retelei teritoriale CEC Bank (cea mai extinsa din Romania cu peste 1.000 de unitati la nivel national), pentru consilierea adecvata a clientilor, au fost infiintate 48 de Birouri de consiliere IMM-uri si Fonduri Europene, unde impreuna cu indrumarea personalului specializat, clientii isi pot alege tipul de finantare ce se potriveste nevoilor acestora si beneficiaza de consiliere gratuita in vederea constituirii dosarului de credit, astfel incat acesta sa fie cat mai complet in etapa de analiza.